MeerJarenOnderhoudsPlanning

MeerJarenOnderhoudsPlanning en verduurzamen woningbestand


De MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP) is een belangrijk onderdeel in de beleidsvoering van woningbouwcorporaties. Een onderdeel hiervan is het bepalen òf en zo ja, wanneer welke verwarmingsinstallatie in uw woningbestand vervangen zullen worden.

 

huisWanneer er in uw organisatie (nog) geen sprake is van het bepalen van de Energie Index (EI) / Energielabelling bij vervanging van bijv. een cv-ketel, kan het toch verstandig zijn om voorbereid te zijn door de best presterende verwarmingsinstallatie toe te passen.

 

Door deze keuze zal - naast verlaging van de energielasten en verhoging van wooncomfort - ook de Energie Index een positieve impuls krijgen.

Immers, cv-installaties kennen een minimale levensduur van 15-18 jaar. Dit betekent dat  - wanneer nu de verwarmingsinstallatie wordt vervangen - dit een  belangrijke impuls zal geven aan de verduurzaming van uw woningbestand.

 

Meer tevreden huurders

Deze verduurzaming heeft 'positieve gevolgen' voor uw huurder met een verlaging van de energierekening en verhoging van het wooncomfort met als belangrijkste resultaat meer tevreden huurders.

 

Hoe kan ATAG u hierbij helpen?
Het Energie Optimaal Plan biedt de mogelijkheid voor 18 jaar garantie op onderdelen, naast een zgn. 'onderhoud op maat' programma t.b.v. verwarmingsinstallaties.
Bij laatstgenoemde wordt in overleg met u een onderhoudsprogramma gemaakt, dat geheel aansluit op uw wensen en behoeften.