Het Energieakkoord en U

De verduurzaming van uw woningbestand en het Energieakkoord

 

De veranderende wet- en regelgeving voor de bestaande woningbouw vanuit het Bouwbesluit en de gemaakte afspraken in het Energieakkoord bepalen meer en meer hoe u als Woningbouwcorporatie met uw woningbestand omgaat. Hierbij staat uw huurder centraal.

 

rij-huizen-klein

 

Verlaging van de energielasten en verhoging van het wooncomfort is het motto. Deze zullen leiden tot meer tevreden huurders en een hogere huurpotentie van uw woningbestand. ATAG Verwarming wil graag samen met u als kennispartner verder praten en -waar mogelijk- invulling geven aan het verduurzamen van uw woningbestand.