EI-adviezen

Trias Energetica en woningverbetering


Woningverbetering en het advies hierin wordt vooral bepaald door de Trias Energetica. Kenmerkend voor de Trias Energetica is het beperken van de vraag naar energie, het zo efficiënt opwekken van warmte en het stimuleren van gebruik van hernieuwbare bronnen.

trias-energetica


De belangrijkste conclusie uit het rapport 'Energie-Index advies tbv huursector' van het onafhankelijke adviesbureau Bouwvisie:

"……er is sprake van een duidelijk beeld van de daling van de Energie Index, wanneer een ketel wordt geplaatst die verklaringen voor ruimteverwarming en tapwaterrendementen heeft".

 

Rapport

Rapport advies Portiekwoningen

Rapport

Rapport advies Rij-/Tussenwoningen

 Benchmark cv-ketels EI-verlaging

Op verzoek maken wij voor u een vergelijking tussen de prestaties van diverse ketelmerken (CW3, CW4 en CW5)